Sekce elektro:

Elektroinstalace, MaR
Dozor a kontrola projektové dokumentace
Dozor a kontrola seznamu materiálu
Dozor a kontrola realizace designu
Kontrola postupu prací na plánu
Kontrola plnění podle provedení konstrukce
Dohled nad elektrickou přípojku
Dohled nad rozvodnice
Sledování dodržování souladu s normami EU
Náhodné měření impedance smyček
Účast na kontrolních dnech

Sekce mechanika:
Dozor a kontrola projektové dokumentace
Dozor a kontrola seznamu materiálu
Dozor a kontrolu realizace designu
Hlášení škod
Kontrola postupu prací na plánu
Sledování dodržování v souladu s normami EU
Řízení technologických procesů

Sekce stavební:
Dozor a kontrola projektové dokumentace
Dozor a kontrola seznamu materiálu
Dozor a kontrolu realizace designu
Kontrola postupu prací na plánu
Kontrola plnění podle provedení konstrukce
Sledování dodržování v souladu s normami EU
Účast na kontrolních dnech
Posouzení stávajících konstrukcí a návrh rekonstrukce
Dozor nad dodržování stavebního procesu